Return to Translations

Translation Samples

Translation Samples 

Following are samples of Spanish and Dutch translations.

 

English to Dutch
Home office lighting
An office needs to be well lit, and preferably with plenty of natural lighting. Many home offices are in basements or tucked away in corners where there is not much natural lighting. It can also help to have multiple options for lighting, like a desk lamp, aside from just overhead lighting. 
Translation – Dutch
Huiskantoor verlichting
Een kantoor moet goed verlicht zijn met bij voorkeur natuurlijk licht. Veel huiskantoren zijn in een kelder of hoek gevestigd waar er niet veel natuurlijk licht is. Het helpt ook om meerdere keuzes te hebben voor verlichting, zoals een bureaulamp naast alleen plafond­verlichting.
Spanish to English
Dinero para tu empresa
Una buena forma de empezar a acumular tu capital inicial es reduciendo durante algunos meses tus gastos y prescindiendo de todo lo innecesario. Espera a más adelante para cambiar el carro o comprar la casa.
Translation – English
Money for your business
A good way to start saving for your startup capital is by reducing your expenses for several months, omitting any unnecessary expenses. Wait to buy another car or a house until later.
Spanish to Dutch
Dinero para tu empresa
Una buena forma de empezar a acumular tu capital inicial es reduciendo durante algunos meses tus gastos y prescindiendo de todo lo innecesario. Espera a más adelante para cambiar el carro o comprar la casa.
Translation – Dutch
Geld voor uw bedrijf
Een goede manier om te beginnen met het sparen voor uw beginkapitaal is om gedurende enkele maanden uw uitgaven te verminderen en alle onnodige onkosten te vermijden. Wacht met het kopen van een andere auto of een huis tot later.
Dutch to English
Corporatiebeleid 
Als corporatie bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de woningen en complexen in uw beheer. Daarbij is het van belang dat uw huurders ook een grote mate van veiligheidsbeleving ervaren.
Translation – English
Corporate management
As a corporation you are responsible for the safety of residences and complexes under management. It is also important that your renters get a great sense of safety.